Fjärrvärme

Vi gräver till din fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från denna typ av värme.
Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning ”fjärran från” fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

Fördelarna

Bekvämt
En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter sig själv och via fjärrvärmenätet kommer det varma vattnet till huset som ska värmas. Där finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare Det är inga stora anläggningar, i en villa tar fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte serva eller fylla på bränsle. När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria.

Resurseffektivt
Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Med det menas att bränslet består av olika former av rester: rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, eller avfall, som kan komma från hushåll eller från verksamheter. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva!

Har gett mer hälsosam luft i städerna
Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Efter andra världskriget minskade landsbygdens befolkning och städerna växte. Behovet av el och värme ökade så kraftigt att det fanns risk att det inom några år skulle bli brist på båda delarna. Hur skulle man kunna producera mer? Svaret var fjärrvärme. Till en början stod inte värnet om miljön och visionen om det hållbara samhället i förgrunden för intresset.

Stockholm Mark & Avlopp AB är en mycket erfaren och pålitlig leverantör av kvalitetstjänster som snickeri, badrum, rivning, VVS och målning. Vårt team består av mycket kunniga yrkesmän som har alla nödvändiga kunskaper för att hjälpa dig med alla projekt. Oavsett om du behöver en badrumsrenovering, ny VVS eller målningsarbete kan vårt team få jobbet gjort på ett korrekt och effektivt sätt. Vi förstår vikten av att få kvalitetsarbete utfört i ditt hem eller företag och strävar efter att hålla det löftet varje gång.
Följ oss gärna här på Facebook!

Fjärrvärme
bygg
bygg3
Offertförfrågan
close slider


    Rulla till toppen