Dränering
Jour 24/7

ISOCERT för Isodrän

Stockholm Mark & Avlopp AB utför jour för dränering 24-timmar om dygnet 365 dagar om året

Stockholm Mark & Avlopp AB erbjuder omfattande tjänster inom dränering, rörinspektion, stamspolning och avloppsspolning. Vi har åtagit oss att leverera tjänster av högsta kvalitet och vårt team av kvalificerade yrkesmän är tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vår erfarna personal har den senaste tekniken och teknologin till sitt förfogande för att se till att alla våra kunders behov tillgodoses i tid och på ett effektivt sätt.

ISOCERT för Isodrän

Tekniken bakom

Den unika svensktillverkade ISODRÄN SKIVAN kombinerar dränering och värmeisolering med kapillärbrytande funktion i en enda, genialt enkel produkt – smidigt och kostnadseffektivt.
 

Uppbyggnaden

Uppbyggnaden med tusentals sammansatta kulor av expanderad cellplast, sammanhållna och omgivna av ett bitumenbaserat lim, gör ISODRÄN SKIVAN öppen för diffusion. Den värmeisolerande funktionen bidrar till att grundmurar och golv håller sig torra, vilket ger god inomhuskomfort och sänker energiförbrukningen. Den kapillärbrytande funktionen ser sedan till att fukten stannar på skivans utsida, utan att nå grunden.  

Hur går ett sånt här arbete till?

Att dränera innebär att ett dike grävs runt husgrunden för att avlasta den fukt som lätt samlas under huset. Överflödigt vatten orsakar skador som röta och mögel i husgrunden. Det är billigare att förebygga sådana problem än att åtgärda dem i efterhand. Några av de potentiella konsekvenserna av att bo i ett fuktskadat hem är kronisk trötthet, allergier och sjukdomar. Framförallt barn är extra känsliga.
  1. Först så grävs diken där dräneringsarbetet ska ske. Dikena grävs djupa nog att de går under husgrunden och är ungefär en meter breda. Arbetet görs i omgångar för att huset inte ska bli ostadigt under processen.

  2. Dräneringsrör läggs på dikets botten. Det är viktigt att rören ska luta i riktning bort från huset och mot en plats där vattnet inte orsakar skada. Dräneringsslangen täcks sedan av grus och markväv.

  3. Slutligen så leds dräneringsslangen bort, en harmlös utloppsplats hittas, i form av en dagbrunn, stenkista eller ett avloppssystem.

Husets ålder

Hur ofta man bör göra dränering beror på husets ålder och grund. De vanligaste husgrunderna är krypgrund, källargrund och platta. Generellt sett så kan man säga att ju mer modern byggnaden är, desto mer effektiva dräneringssystem finns troligtvis på plats.
Det är alltså svårt att säga hur ofta en dränering ska ske. Det finns dock två tumregler beroende på husets ålder:
Om huset är äldre än 25-30 år så är dräneringssystemen antagligen inte i toppform efter så lång tid. Exempelvis kan grus ha täppt igen slangar.
Om huset är yngre än 25 år – Om problem som mögel eller röta upptäcks i källaren kan det finnas behov att dränera på nytt, oavsett ålder. Tala med oss som har lång erfarenhet av detta för att ta reda på vilka åtgärder som behövs.

Och följ oss gärna här på Facebook!

Dränering
dränering
avlopp3
Offertförfrågan
close slider


    Rulla till toppen